Szanowna Pani / Pan

 

– do wszystkich emerytowanych funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych
– do współmałżonków i pełnoletnich dzieci

Śląska Agencja Ubezpieczeń GWARANT Sp. z o.o. wspólnie ze ZW NSZZP w Katowicach, dziękując Państwu za dotychczasową współpracę, pragnie poinformować, iż w związku z licznymi sygnałami z Państwa strony oraz zdobytym doświadczeniem proponuje na kolejny okres ubezpieczeniowy zmodyfikowany, jeszcze lepszy produkt, ulokowany w dobrze znanym zakładzie ubezpieczeń UNIQA TU na Życie S.A.
Zalety:

 • zwiększona ilość możliwych wariantów ubezpieczenia do wyboru
 • podwyższenie sum ubezpieczenia w wypadku zdarzeń losowych
 • wydłużenie czasu ochrony z tytułu pobytu w szpitalu do aż 210 dni w roku polisowym
 • ochrona z tytułu pobytu w szpitalu we wszystkich krajach świata
 • znacznie poszerzony katalog ciężkich zachorowań
 • brak pojęcia choroby przewlekłej – dotyczy klientów kontynuujących ubezpieczenie
 • jednorazowa wypłata gotówkowa z tytułu ryczałtu na zakup leków
 • pakiet aż 15 usług Assistance – po wypadku lub po nagłym zachorowaniu
 • wypłata świadczeń pieniężnych aż za 538 operacji chirurgicznych
 • jednorazowe świadczenie w przypadku pobytu w sanatorium – do 500 zł
 • dodatkowa wypłata świadczeń za pobyt na OIT/OIOM za każdy dzień, bez limitu dni
 • utrzymanie ryzyka neurastenii w wariancie I – III.

Dla osób kontynuujących:  wystarczy podpisać oświadczenie zgody na wprowadzone zmiany, w przypadku wyboru wariantu IV należy wypełnić całą deklarację przystąpienia i odesłać / dostarczyć  na adres ZW NSZZP w Katowicach do 29 maja w sposób skuteczny. Przekazanie w terminie późniejszym będzie skutkować objęciem ochroną ubezpieczeniową bez karencji od miesiąca lipca.

Szczegółowych informacji udzielają
UNIQA NA ŻYCIE TU S.A.: 32/ 208 05 12
SAU GWARANT Sp. z o.o.: 32/ 476 34 80, 500 196 306
ZW NSZZP w Katowicach: 32/ 200 19 72 , 32/ 200 20 37

 

Numer rachunku bankowego dla ubezpieczeń na życie ZW NSZZP w Katowicach
55 1560 0013 2108 0372 5000 0005

Wypełnioną deklarację złóż osobiście lub listownie

w siedzibie ZW NSZZ Policjantów w Katowicach, ul. Lompy 19